Ana içeriğe atla

Kanunlar

 

Yönetmelikler

Yönetmelik Değişiklikleri

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Yönergeler

Yönerge Değişiklikleri

Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler

Usul ve Esaslar

 

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI (KİSBU)

 

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Dil (İNGİLİZCE) Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri  Teşvik yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi EK-1 Sınav Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi isteğe bağlı Arapça hazırlık sınıf Eğitim Öğretim ve sınav yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Ders muafiyeti ve intibak işlemleri uygulama esasları için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Diploma, Diploma defterleri, Mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleme esasları yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Çift Ana dal programı (çap)yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Burs yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuruluş ve işleyiş Tüzüğü için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Proje geliştirme için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi İşleyiş Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Bedeli için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesi için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi (KISBÜSEM) için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkez Yönetmeliği için;

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim uygulama ve araştırma Merkezi Yönetmeliği için;