Ana içeriğe atla

Kanunlar

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)

 

Yönetmelikler

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Yönergeler

- Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

- Çift Anadal Programı Yönergesi

- Yandal Programı Yönergesi

- Özel Öğrenci Yönergesi

- Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

- Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

Muafiyet ive İntibak İşlemleri Yönergesi

- Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Lisans Bütünleme Sınav Usül ve Esasları

- Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi

- Değişim Programları Yönergesi

- Farabi Değişim Programları Yönergesi

- Yatay Geçiş Yönergesi