Ana içeriğe atla

  

Öğrenciler için Formlar  

Akademisyenler ve İdari Birimler için Formlar 

Öğrenci Bilgi Formu için tıklayınız.

Adres Bildirim Formu için tıklayınız.

Çok Amaçlı Dilekçe Formu için tıklayınız.

Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri Uygulama Formu için tıklayınız.

Ders Muafiyeti Başvuru Formu için tıklayınız.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Akademik Onay Formu için tıklayınız.

Erasmus+ İntibak Formu için tıklayınız.

Diploma İstek Formu için tıklayınız.

Kayıt Dondurma Başvuru Formu için tıklayınız.

Kayıt Sildirme Başvuru Formu için tıklayınız.

Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız.

Daha önce Yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için tıklayınız.

İlişik Kesme Formu için tıklayınız.

Pasaport, Harç Muafiyet Formu için tıklayınız.

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

Ders Ekle-Bırak Formu için tıklayınız.

Üstten Ders alma Formu tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İkamet Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

Lisans Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu (Tablo-1) için tıklayınız.

Lisans Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı Özel Koşullar (Tablo-2) için tıklayınız.

Not Değişiklik Bildirim Formu için tıklayınız.

Ders Kesim Raporu için tıklayınız.

Ders Açma Formu için tıklayınız.

Ders Programı Aktarım Formu için tıklayınız.

OBS-ABS Kullanıcı Kontrat Tanımları Taahhütnamesi için tıklayınız.