Ana içeriğe atla

2018 YKS Tercihleri ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kaydı

e-Devlet üzerinden 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir. 

e-kayıt işlemi yapıldıktan sonra mutlaka barkodlu çıktı alınmalı ve ders kaydından önce Üniversitemiz Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilmelidir.

--------------------------

e-devlet üzerinden kayıt yapılamadığında adayların 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Ofisine (ASBÜ/Ulus L Blok 107 No'lu ofis) aşağıdaki belgeleri yanlarında getirerek bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 1. https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden doldurulacak Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu
 2. 2018 – ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 3. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi
 4. Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.
 5. Nüfus cüzdanının aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verilmek üzere üç adet fotokopisi,
 6. İkametgâh ile ilgili beyan (e-Devlet'ten temin edilecektir.)
 7. Sabıka kayıt durumu ile ilgili beyan (e-Devlet'ten temin edilecektir.)
 8. 1995 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan Yeni Tarihli Askerlik Durum Belgesi (1995 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler  e- Devlet'ten aldıkları Askerlik Durum Belgesi'ni imzalayarak kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edecekler.),
 9. Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf,
 10. İkinci aktif üniversiteye kaydı bulunan öğrencilerin Katkı Payı yatırdığına dair banka dekontu.   (Harç tutarları Resmi Gazete 2018/2019 için: )

Şube

411 ANIT / ANKARA ŞB.

Hesap Numarası

6000014

IBAN

TR760001200941100006000014

 

 

 

UYARILAR 

 • EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILAMAZ.
 • Adaylar e-kayıt ile kayıtlanmadıysa mutlaka ilgili tarihler arasında kayıt için bizzat başvuruda bulunmalıdır. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Kayıt için Lise Diploması üniversitemize teslim edileceğinden adayların kendileri için gerekli sayıda fotokopi almaları uygun olacaktır.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday öğrenci herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.