Ana içeriğe atla
2020 YKS Tercihleri ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kaydı

e devlet 

 

e-devlet üzerinden: 29 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

e-kayıt üzerinden yapılan kayıt asıl kayıttır. e-kayıt yapan öğrenciler Üniversitemize hiç bir evrak teslim etmeyeceklerdir. Öğrencilerin kayıt için tekrar Üniversitemize gelmelerine de gerek yoktur.

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formunun 29 Ağustos-6 Eylül 2020 tarihleri arasında doldurulması önem arz etmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce/Arapça hazırlık programları akademik takvimi için: https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/YDYO-18.08.2020-Haz%C4%B1rl%C4%B1k_Akademik%20Takvim_200820.pdf

 

asbu 

e-devlet üzerinden kayıt hakkı bulunmayan öğrenciler  31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Ofisine (ASBU/Ulus Ziraat Hizmet Binası, YDYO girişi, Hacı Bayram Mh. Çankırı Cad. No:3) aşağıdaki belgeleri yanlarında getirerek bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 1. https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden doldurulacak Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

 2. 2020 – YKS yerleştirme ve sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

 3. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi 

 4. Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.

 5. Nüfus cüzdanının aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı kayıt ofisine verilmek üzere bir adet fotokopisi,

 6. 1996 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan Yeni Tarihli Askerlik Durum Belgesi (1996 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler  e- Devlet'ten aldıkları Askerlik Durum Belgesini imzalayarak kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edecekler.),

 7. Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf,

 8. İkinci aktif üniversiteye kaydı bulunan öğrencilerin Katkı Payı yatırdığına dair banka dekontu.   (Harç tutarları Resmi Gazete 2020/2021 için: )

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar   Yükseköğretim Kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Aksi halde kayıtları silinecektir.

 

UYARILAR 

 • EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILAMAZ.
 • e-devlet üzerinden kayıt hakkı bulunmayan öğrenciler  ilgili tarihler arasında kayıt için bizzat başvuruda bulunmalıdır. Posta ile kayıt yapılamaz!!!
 • Kayıt için Lise Diploması üniversitemize teslim edileceğinden adayların kendileri için gerekli sayıda fotokopi almaları uygun olacaktır.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday öğrenci herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

----------------------------------------------

ASBÜ KUZEY KIBRIS AKADEMİK BİRİMİ ADAY ÖĞRENCİ SAYFASI: https://oidb.asbu.edu.tr/tr/kuzey-kibris-akademik-birimi-yeni-kayit-2020

Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Yeni Kayıt (YKS-2020)

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Akademik Birimine 2020-YKS ile kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt yapamayacaklardır. ASBÜ Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında, Hala Sultan Eğitim Külliyesi Haspolat Kavşağı, No: 20 Lefkoşa/KKTC adresine bizzat veya noter vekaletiyle başvurup, kayıt evraklarıkayıt ücreti ve öğrenim ücreti dekontuyla birlikte kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Covid-19 salgını sebebiyle KKTC'ye kayıt için  gidemeyecek öğrenciler, ASBU/Ulus Ziraat Hizmet Binası, YDYO girişi, Hacı Bayram Mh.. Çankırı Cad. No:3 adresine gelerek kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci numaranız ile en geç 1 (bir) ay içerisinde Muhacerat işlemlerini gerçekleştirmeniz zorunludur. (https://icisleri.gov.ct.tr/Online-%C4%B0%C5%9Flemlerİletişim için: Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi, Hala Sultan Eğitim Külliyesi Haspolat Kavşağı, No: 20, E-Posta: oidb@asbu.edu.tr Telefon: +90 392 233 55 22 // +90 542 860 40 00 Faks: +90 392 233 55 22 Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Kuzey Kıbrıs  Akademik Birimi 2020/2021 akademik takvimi için: https://oidb.asbu.edu.tr/tr/akademik-takvim

Ayrıntılar ve kayıt evrakları için akademik birim internet adresi: https://oidb.asbu.edu.tr/tr/kuzey-kibris-akademik-birimi-yeni-kayit-2020

 

------------------------------