Ana içeriğe atla
2019 YKS Tercihleri ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kaydı

e devlet 

e-Devlet üzerinden 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak kesin kayıt işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 

e-kayıt işlemi yapıldıktan sonra mutlaka barkodlu çıktı alınmalı ve ders kaydından önce 23 Eylül 2019 tarihine kadar Ortaöğretim (lise) diploması fotokopisi (aslını ibraz ederek) ve Öğrenci Bilgi Formu ile birlikte  Üniversitemiz Öğrenci İşleri Ofisine (ASBU/Ulus SB Blok G-Z03 No'lu ofis) teslim edilmelidir.

--------------------------

asbu 

e-devlet üzerinden kayıt yapılamadığında; adayların 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Ofisine (ASBU/Ulus SB Blok G-Z03 No'lu ofis) aşağıdaki belgeleri yanlarında getirerek bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 1. https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden doldurulacak Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

 2. 2019 – ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

 3. Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın ASLI ya da yeni tarihli GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Diploması hazır olmayan öğrenciler için) ASLI ve 1 adet fotokopisi 

 4. Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.

 5. Nüfus cüzdanının aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verilmek üzere üç adet fotokopisi,

 6. İkametgâh ile ilgili beyan (e-Devlet'ten temin edilecektir.)

 7. Sabıka kayıt durumu ile ilgili beyan (e-Devlet'ten temin edilecektir.)

 8. 1996 ve daha önceki yıllarda doğan erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan Yeni Tarihli Askerlik Durum Belgesi (1996 ve sonrası doğumlu erkek öğrenciler  e- Devlet'ten aldıkları Askerlik Durum Belgesi'ni imzalayarak kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edecekler.),

 9. Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5cm x 6 boyutunda fotoğraf,

 10. İkinci aktif üniversiteye kaydı bulunan öğrencilerin Katkı Payı yatırdığına dair banka dekontu.   (Harç tutarları Resmi Gazete 2018/2019 için: )

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar   Yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

 

UYARILAR 

 • EKSİK BELGE İLE KAYIT YAPILAMAZ.
 • Adaylar e-kayıt ile kayıtlanmadıysa mutlaka ilgili tarihler arasında kayıt için bizzat başvuruda bulunmalıdır. Posta ile kayıt yapılamaz.
 • Kayıt için Lise Diploması üniversitemize teslim edileceğinden adayların kendileri için gerekli sayıda fotokopi almaları uygun olacaktır.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday öğrenci herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.