Ana içeriğe atla

 

The "Cooperation Protocol on Residence Permit Applications for International Students" was signed between the Council of Higher Education (YÖK) and the Ministry of Internal Affairs Directorate of Immigration Management on 15 November 2023 to update the visa and residence permit procedures and processes of international students.

 

Within the scope of this protocol, undergraduate students will submit their documents to the Registrar's Office, and Master's/PhD students will submit their documents to the INSTITUTE in which they are registered, in order to obtain a residence permit. Students will no longer submit documents to the Ankara Provincial Directorate of Migration Management. The submitted documents will be forwarded to the Ankara Provincial Directorate of Immigration Management by the Student Affairs Department at regular intervals.

Information about the Process

After completing your student residence permit application at https://e-ikamet.goc.gov.tr, you need to collect the necessary documents.
If there is any deficiency in your documents, you will be informed via your e-mail address.
For your questions about residence permit, you can call 157.
The university has no involvement, responsibility or authority in the residence permit procedure other than collecting the application documents and submitting the relevant documents to the Ankara Provincial Directorate of Immigration Management
.

Required documents:

1- Declaration/Control Document
- Fill out the Declaration/Control Document and submit it to the Registrar's Office with a wet signature.

2- e-residence online application form
- You can access the online application form at https://e-ikamet.goc.gov.tr/. (After filling out the form, download it in pdf format, print it and sign in the signature area on the first page.)

3- Valid passport original and photocopy
- After you submit your documents to the Registrar's Office, we will seal them as originals. If you are an institute student, the relevant Institute will make it "like the original". Please do not forget to bring your passport and passport photocopies with you.)

4- 4 biometric photographs
5- Student certificate
- You can obtain it from your Faculty/Institute.

6- Health insurance
-There are two health insurance options for students: general health insurance and private health insurance administered by the Social Security Institution. For students who will apply for a residence permit for the first time, GSS is not an option as it requires a valid foreigner identification number. For this reason, students who will apply for a residence permit for the first time must obtain private health insurance in order to complete their residence permit applications. Students who wish can also apply for GSS after obtaining their residence permit. Within the scope of bilateral agreements, students who have health insurance in Turkey and students under the age of 18 do not need to purchase insurance.

7- Written document showing address information
- If he/she lives in his/her own house, a photocopy of the title deed (for extension applications, "residence certificate and, if possible, an invoice in your name" is sufficient)

-If staying with a rental agreement, a notarized copy of the rental agreement (for extension applications, a "certificate of residence and, if possible, an invoice in your name" is sufficient)

-Hotel etc. If staying in accommodation places, document proving that you stay in these places

-If staying in student dormitories, document proving that you stay in the dormitory

-If the supporter is staying with him, a notary approved commitment of the person he is staying with (If the supporter is married, also a notary approved commitment of his/her spouse).

8- Residence permit card fee receipt
- From https://dijital.gib.gov.tr/, select "Fee and Valuable Paper Fee" and "Immigration Administration Residence Permit Fee Payment" and enter the accrual number you received after your online residence permit application. You can then make your payment and receive your receipt.

9- For those under 18 years of age, a document containing parent/guardian information (birth certificate, family certificate, etc.) as of the application date made at https://e-ikamet.goc.gov.tr/ (Those who come with a student visa from our foreign representative offices are not required to have these documents.) ) and a letter of consent given by the parent/guardian/legal representative.
10. National electronic notification system address to be obtained from PTT only for students who will apply for an extension.

 

Gerekli belgeler:

  1. Beyan/Kontrol Belgesi

- Beyan/Kontrol Belgesini doldurarak ıslak imzalı bir şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz.

  1. e-ikamet online başvuru formu

- Online başvuru formuna https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Formu doldurduktan sonra pdf formatında indiriniz, çıktısını alarak ilk sayfadaki imza alanını imzalayınız.)

  1. Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi 

- Belgelerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ettikten sonra, "aslı gibidir" mührü tarafımızdan yapılacaktır.  Enstitü öğrencisi iseniz ilgili Enstitü “aslı gibidir” yapacaktır. Lütfen pasaportunuzu ve pasaport fotokopilerinizi yanınızda getirmeyi unutmayınız.)

  1. 4 adet biyometrik fotoğraf
  2. Öğrenci belgesi

- Fakültenizden/Enstitünüzden temin edebilirsiniz.

  1. Sağlık Sigortası 

-Öğrenciler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen genel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası olmak üzere iki sağlık sigortası opsiyonu bulunmaktadır. Oturum iznine ilk kez başvuracak öğrenciler için GSS, geçerli bir yabancı kimlik numarası gerektirdiği için bir opsiyon değildir. Bu sebeple, ilk kez oturum iznine başvuracak öğrencilerin, oturum izni başvurularını tamamlamak için özel sağlık sigortası almaları gerekmektedir. Dileyen öğrenciler, oturum izinlerini edindikten sonra GSS için de başvuru yapabilirler. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye'de sağlık sigortası bulunan öğrenciler ve 18 yaşından küçük öğrencilerin sigorta satın almasına gerek yoktur.

  1. Adres bilgilerini gösterir yazılı belge

- Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve mümkünse adınıza bir adet fatura” yeterlidir) 

-Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve mümkünse adınıza bir adet fatura” yeterlidir) 

-Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge 

-Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge 

-Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

  1. İkamet izni kart bedeli makbuzu

https://dijital.gib.gov.tr/ adresinden "Harç ve Değerli Kağıt Bedeli" ve "Göç İdaresi İkamet Tezkeresi Harcı Ödeme"yi seçiniz ve online oturum izni başvurunuz sonrasında aldığınız tahakkuk numarasını giriniz. Daha sonra ödemenizi yaparak makbuzunuzu alabilirsiniz.

  1. 18 yaşından küçükler için, https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden yapılan başvuru tarihi itibariyle (Dış temsilciliklerimizden öğrenci vizesi alarak gelenlerden bu belgeler istenmez.) veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname.

      10. Sadece uzatma başvurusu yapacak öğrenciler için  PTT'den alınacak ulusal elektronik tebligat sistemi adresi.

 

Önemli Not: Göç İdaresi https://e-ikamet.goc.gov.tr adresi üzerinden yapılan online başvuru tarihini dikkate almaktadır. Belgelerinizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslimi için son tarih, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ilgili internet sayfasından (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) başvuru formunu oluşturduğunuz tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre geçtiğinde tekrar başvuru yapmak durumundasınız. e-ikamet başvurusunda bulunduğunuz tarihte belgelerinizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına/kayıtlı olduğunuz Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

İkamet İznine dair bütün evrakları aşağıda bulabilirsiniz;

 

Important note:

Immigration Administration takes into account the online application date made via https://e-ikamet.goc.gov.tr. The deadline for the submission of your documents to the Ankara Provincial Directorate of Migration Management by the Student Affairs Department is 15 days from the date you create the application form on the relevant website of the Provincial Directorate of Migration Management (https://e-ikamet.goc.gov.tr/). Once this period has passed, you must apply again. You must submit your documents to the Registrar's Office/Institute where you are registered on the date you apply for e-residence.

You can find all the documents regarding the Residence Permit below;

 

b

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.