Ana içeriğe atla

ASBU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Tanıtım Broşürü için;

 

S.S.S.

 

Üniversiteniz hakkında nereden, nasıl bilgi alabilirim?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tanıtım Ofisinden bilgi alabilirsiniz. 0312 596 44 45’ten ulaşabilir ya da bilgi@asbu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. fakülte ve Bölümünüze ait tüm sorularınızı kayıtlı olduğunuz Fakülteye mail atabilirsiniz.(https://www.asbu.edu.tr/tr/iletisim-1) Hazırlık sınıfı öğrencileri ise tüm taleplerini Yabancı Diller Yüksekokuluna (ydyo@asbu.edu.tr) mail atabilirsiniz. (ydyo.asbu.edu.tr)

Üniversiteyi yeni kazandım, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Üniversitemiz İngilizce eğitim verdiğinden dolayı İngilizce yeterlilik sınavına girmeniz gerekiyor. Yeterlilik sınavından muaf olmanız durumunda ders kaydı yaptırabilirsiniz.

Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmazsam ne olur?

Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla dönem uzatmış olursunuz.

Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet yapabilir.

Kayıt dondurmak için ne yapmak gerekir?

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde  ilgili akademik birime yapılan kayıt dondurma başvurularında, Fakülte Yönetim Kurulunun kabul edeceği geçerli bir mazeretin bulunması gerekir. Geçerli mazeretlerle ilgili olarak  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi hükümleri esas alınır.

Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, öğrenim ücreti (Harç Ücreti) ödemesi gerekir mi?

Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler ile aynı zaman biriminde ikinci Üniversite okuyanlar ve hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı kararının belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mıyım?

Hayır, kayıt donduranlar harç yatırmak zorunda değildir.

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı olacak şekilde başvurması gerekir.

Ağırlıklı Genel ağırlıklı not ortalaması (AGNO) nedir?

Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren ağırlıklı genel not ortalamasını,

AGNO nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin tamamlamış olduğu sınıf dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.

Ders geçme notu kaçtır?

(1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(2) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur.

(4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

(5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(6) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun görülen öğrenciye Ç notu verilir. 

(7) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; Değişik:RG-24/7/2023-32258) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler ilgili derslerden başarısız olmuş sayılır.

(8) Ara sınavlara ait notlar ile Yarıyıl sonu sınav notunun genel başarı notuna etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) AGNO’yu etkiliyor mu?

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) AGNO’yu etkiliyor.

Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur?

Bir öğrencinin AGNO’su 2.00 barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. Normal süresi içinde tüm derslerini veremeyen öğrenciler dönemi uzatmış olurlar.

Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF notum yok ancak AGNO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim?

Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.0 olmalıdır.

Yatay geçiş nedir?

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine veya aynı yükseköğretim kurumu içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir diğer fakülteye geçiş yapması durumudur.

Ne zaman yatay geçiş yapılabilir?

Her eğitim-öğretim yılı sonunda Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır.

Nasıl başvuru yapılır?

Öğrenci ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (transkript), disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği ile ilgili dekanlığa başvuru yapılır.

Yatay geçiş için şartlar nelerdir?

Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için, gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.

Öğrenci kaç farklı şekilde yatay geçiş yapabilir?

İki farklı şekilde yatay geçiş yapılabilir. Birincisi başarı notu (GANO), ikincisi ise Merkezi Yerleştirme (MYP) puanlıyla Ek madde-1, yatay geçiş yapılabilir.

Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır?

Ağustos ayının 1 ile 15 arasında başvurular alınır, bu ay içerisinde değerlendirilme yapılır ve Eylül ayının ilk haftası kayıtlanma gerçekleştirilir.

Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız, merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.