Ana içeriğe atla

ÖİDB Çalışma Alanları:

• İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

• Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

• Öğrenci burs, kredi, katkı payı işlemlerini yürütür.

• Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

• Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar ve iş-işlemlerini yürütür.

• Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

• Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

• ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar ve istenilen istatistiki verileri hazırlar.

• Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

• Öğrenci Bilgi Sistemini (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır halde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

• Eğitim öğretim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

• Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

• Mezun takip modülü hazırlanmasını sağlayarak gerekli bilgilerin depolanmasını gerçekleştirir.

• Bilgi edinme veya web sitesi vasıtasıyla gelen öğrenci işleri ile ilgili sorulara cevap hazırlar.

• Faaliyet alanındaki işleri ve iş akış şemalarını günceller.

• Öğrenci konseyi temsilciliği seçim işlerini yürütür.

• Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, yürürlükte olan mevzuatın her yılsonunda değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

• Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

• Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

• Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

• Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

• Öğrenci işleri web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

• Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu ve benzeri rapor ve sunumları hazırlar.

• İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

• Faaliyet alanındaki görevlerinin iş akış şemalarını hazırlar.

• Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

• Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

• Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus plus) iş ve işlemlerini yürütür.

• Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

• Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

• Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

• Birimindeki hizmetlerin etkili verimli ve süratli uygulanılmasını sağlar.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİMLERİ:

2021 YILI; Öğrenci Bilgi Sistemi, İdari Kullanıcı Eğitimi + Öğrenci Bilgi Sistem, Akademik Kullanıcı Eğitimi

2020 YILI; Öğrenci Bilgi Sistemi, İdari Kullanıcı Eğitimi + Öğrenci Bilgi Sistem, Akademik Kullanıcı Eğitimi+ EBYS Eğitimi

2019 YILI; Öğrenci Bilgi Sistemi, İdari Kullanıcı Eğitimi + Öğrenci Bilgi Sistem, Akademik Kullanıcı Eğitimi+ EBYS Eğitimi

2018 YILI; Öğrenci Bilgi Sistemi, İdari Kullanıcı Eğitimi + Öğrenci Bilgi Sistem, Akademik Kullanıcı Eğitimi+ EBYS Eğitimi2021 YILI; Öğrenci Bilgi Sistemi Eğitimi Anket Sonuçları için;

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.