Ana içeriğe atla

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Kontrol Değerlendirme Formu için tıklayınız.


ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.


2023-2024 Dönemini Kapsayan ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.


2020-2021 Dönemini Kapsayan ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.


2018-2019 Dönemini Kapsayan ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.


2016-2017 Dönemini Kapsayan ASBÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.


İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları:

Şubat 2021 Raporu

Şubat 2020 Raporu

Ocak 2019 Raporu

Ocak 2018 Raporu

Ocak 2017 Raporu

Ocak 2016 Raporu

Temmuz 2015 Raporu


İç Kontrol El Kitapları ve Broşürleri:

Kontrol Ortamı El Kitabı

Risk Değerlendirmesi El Kitabı

Kontrol Faaliyetleri El Kitabı

Bilgi ve İletişim El Kitabı

İzleme El Kitabı

İç Kontrol Broşürü


ASBÜ 2020-2024 Stratejik Planı için tıklayınız.

ASBÜ 2020-2024 Stratejik Planı Özeti için tıklayınız.


 

 asbu

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Personel Haftalık Faaliyet Raporu Örneği; için:

(Bu rapor, aylık olarak konsolide edilerek yıllık rapora yansıtılmaktadır.)

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.