Ana içeriğe atla
Kanunlar

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)

Yönetmelikler

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Muaf olabilmesi için Eşdeğerlik Sınav listesi 

Yönetmelik Değişiklikleri

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik(07/03/2019-30707)

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)

- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski)

 

Yönergeler

- Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

- Çift Anadal Programı Yönergesi

- Yandal Programı Yönergesi (Değişik:13/06/2019-73)

- Özel Öğrenci Yönergesi (Değişik:23/07/2019-88)

- Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

- Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci kabul edilen SINAV LİSTESİ

- Lisansüstü Programları İçin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

- Lisans ve Lisansüstü Programları Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

- Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi

- Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Lisans Bütünleme Sınav Usul ve Esasları

- Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi

- Değişim Programları Yönergesi

- Farabi Değişim Programları Yönergesi

- Yatay Geçiş Yönergesi

- Kalite Güvencesi Yönergesi

- Öğrenci Konseyi Yönergesi

- Eğitim Komisyonu Yönergesi

Yönerge Değişiklikleri

- Yandal Programı Yönergesinde değişiklik yapılmasına dair Yönerge

-Özel Öğrenci Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönerge

Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler

- Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi(Eski)

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi(Eski)