Ana içeriğe atla

Branchs

Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürüğü

Hizmet Alanı

1.İlk kayıt, ders kayıt, ekle-bırak ve kesin kayıt iş ve işlemlerini yürütür.

2.Yatay ve Dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

3. Öğrenci burs, kredi ve katkı payı (harç) işlemlerini yürütür.

4. Çift Anadal ve Yandal esaslarını belirlenmesi sağlamak ve iş ve işlemleri yürütür.

5. Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

6.Öğrenci kimlik kartları ile ilgili işlemleri yürütür.

7. Üniversitenin işbirliği yaptığı ve protokol kapsamında yer alan öğrencilere ait Kampüskart işlemlerini yürütür ve koordinasyonu sağlar.

8. Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder ve  YÖKSİS/ABAYS/Üniversite Yıllık Plan Başvuru işlemleri ile ilgili süreci yürütür.

9. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

10. Öğrenci Bilgi Sisteminin (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır halde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

11. Eğitim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

12. Bilgi edinme ve web sitesi vasıtasıyla gelen öğrenci işleri ile ilgili sorulara cevap hazırlar.

13. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

14. Mevzuatla sabit tüm öğrenci iş ve işlemlerini yürütür ve takip eder.

15. Eğitim-öğretim hizmetleri ve personellerin sorumlu olduğu akademik birimlere ait tüm iş ve işlemleri koordine eder ve yürütür.

16. Birim amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

 

Eğitim ve Öğretim Şube Müdürlüğü

Hizmet Alanı

1. Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür; yıl sonunda, yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

2. Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

3.  ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve Öğrenci Bilgi Sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlamak ve istenilen istatistiki verileri hazırlar.

4. Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

5. Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler ve ilgili işlemleri yürütür.

6. Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

7. Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

8. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

9. İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

10. Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

11. YÖK Bursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür ve koordinasyonu sağlar.

12. Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

13. Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

14. Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus +) iş ve işlemlerini yürütür.

15. Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

16. Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

17. Eğitim-öğretim hizmetleri ve personellerin sorumlu olduğu akademik birimlere ait tüm iş ve işlemleri koordine eder ve yürütür.

18. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

19. Birim amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.