Ana içeriğe atla

Hizmet Alanı

1. Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür; yıl sonunda, yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

2. Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

3.  ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve Öğrenci Bilgi Sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlamak ve istenilen istatistiki verileri hazırlar.

4. Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

5. Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler ve ilgili işlemleri yürütür.

6. Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

7. Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

8. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

9. İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

10. Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

11. YÖK Bursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür ve koordinasyonu sağlar.

12. Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

13. Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

14. Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus +) iş ve işlemlerini yürütür.

15. Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

16. Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

17. Eğitim-öğretim hizmetleri ve personellerin sorumlu olduğu akademik birimlere ait tüm iş ve işlemleri koordine eder ve yürütür.

18. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

19. Birim amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

Personeller

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.