Ana içeriğe atla

Hizmet Alanı

1. Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür; yıl sonunda, yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

2. Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

3. Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

4. Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

5. Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

6. Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

7. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

8. İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

9. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar.

10. Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

11. Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

12. Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus plus) iş ve işlemlerini yürütür.

13. Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

14. Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

15. Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

16. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli uygulanmasını sağlar.

 

Personeller