Ana içeriğe atla

Hizmet Alanı

1.İlk kayıt, ders kayıt, ekle-bırak ve kesin kayıt iş ve işlemlerini yürütür.

2.Yatay ve Dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

3. Öğrenci burs, kredi ve katkı payı (harç) işlemlerini yürütür.

4. Çift Anadal ve Yandal esaslarını belirlenmesi sağlamak ve iş ve işlemleri yürütür.

5. Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

6.Öğrenci kimlik kartları ile ilgili işlemleri yürütür.

7. Üniversitenin işbirliği yaptığı ve protokol kapsamında yer alan öğrencilere ait Kampüskart işlemlerini yürütür ve koordinasyonu sağlar.

8. Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder ve  YÖKSİS/ABAYS/Üniversite Yıllık Plan Başvuru işlemleri ile ilgili süreci yürütür.

9. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

10. Öğrenci Bilgi Sisteminin (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır halde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

11. Eğitim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

12. Bilgi edinme ve web sitesi vasıtasıyla gelen öğrenci işleri ile ilgili sorulara cevap hazırlar.

13. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

14. Mevzuatla sabit tüm öğrenci iş ve işlemlerini yürütür ve takip eder.

15. Eğitim-öğretim hizmetleri ve personellerin sorumlu olduğu akademik birimlere ait tüm iş ve işlemleri koordine eder ve yürütür.

16. Birim amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

 

 

Personeller

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.