Ana içeriğe atla

Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hizmet Alanı

1. İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

2. Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

3. Öğrenci burs, kredi, katkı payı işlemlerini yürütür.

4. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

5. Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar, ilgili iş ve işlemleri yürütür.

6. Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

7. Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

8. ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar; talep edilen istatistiki verileri hazırlar.

9.  Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

10. Öğrenci Bilgi Sistemini (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır hâlde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

11. Eğitim öğretim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

12. Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

13. Mezun takip modülü hazırlanmasını sağlayarak gerekli bilgilerin depolanmasını gerçekleştirir.

14. Bilgi edinme veya Web sitesi vasıtasıyla sorulan öğrenci işleri ile ilgili soruları cevaplar.

15. Faaliyet alanındaki görevlerle ilgili iş akış şemalarını günceller.

16. Öğrenci konseyi temsilciliği seçim işlerini yürütür.