Ana içeriğe atla

Şube Müdürlükleri

Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürüğü

Öğrenci Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Hizmet Alanı

1. İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

2. Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

3. Öğrenci burs, kredi, katkı payı işlemlerini yürütür.

4. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

5. Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar, ilgili iş ve işlemleri yürütür.

6. Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

7. Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

8. ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar; talep edilen istatistiki verileri hazırlar.

9.  Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

10. Öğrenci Bilgi Sistemini (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır hâlde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

11. Eğitim öğretim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

12. Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

13. Mezun takip modülü hazırlanmasını sağlayarak gerekli bilgilerin depolanmasını gerçekleştirir.

14. Bilgi edinme veya Web sitesi vasıtasıyla sorulan öğrenci işleri ile ilgili soruları cevaplar.

15. Faaliyet alanındaki görevlerle ilgili iş akış şemalarını günceller.

 

 

Eğitim ve Öğretim Şube Müdürlüğü

Hizmet Alanı

1. Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür; yıl sonunda, yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

2. Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

3. Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

4. Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

5. Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını, yayınlanmasın sağlar.

6. Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

7. Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

8. İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

9. Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar.

10. Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

11. Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

12. Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus plus) iş ve işlemlerini yürütür.

13. Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

14. Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

15. Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

16. Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli uygulanmasını sağlar.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.