Skip to main content

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 

2024

Karar No: 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10
Tarih: 17.01.2024 15.03.2024 22.05.2024 03.07.2024            

2023

Karar No: 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10
Tarih: 17.01.2023 23.05.2023 21.07.2023 21.07.2023 31.05.2023 15.08.2023 18.08.2023 19.09.2023 27.09.2023 07.12.2023

2022

Karar No: 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06
Tarih: 25.01.2022 09.03.2022 26.04.2022 15.06.2022 09.11.2022 29.12.2022

2021

Karar No: 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2021/13 2021/14 2021/15
Tarih: 14.01.2021 04.02.2021 02.03.2021 30.03.2021 22.04.2021 18.05.2021 27.05.2021 06.07.2021 16.07.2021 06.08.2021 16.09.2021 05.10.2021 25.11.2021 24.12.2021 30.12.2021

2020

Karar No: 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/13 2020/14 2020/15
Tarih: 09.01.2020 23.01.2020 06.02.2020 20.02.2020 05.03.2020 29.05.2020 12.06.2020 01.07.2020 28.08.2020 14.09.2020 02.10.2020 16.10.2020 06.11.2020 03.12.2020 24.12.2020

2019

Karar No: 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2019/13 2019/14 2019/15
Tarih: 22.01.2019 03.04.2019 19.04.2019 02.05.2019 15.05.2019 28.05.2019 20.06.2019 11.07.2019 01.08.2019 29.08.2019 27.09.2019 17.10.2019 21.11.2019 05.12.2019 19.12.2019

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyelerine Dair Rektörlük Oluru için;         

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Toplantı Tarihleri (2022-2023) için;

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Toplantı Tarihleri (2021-2022) için;               

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Toplantı Tarihleri(2019-2020) için;               

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi için;   

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR
Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Asım YAPICI
Doç. Dr. Hakan DEMİRÖZ
İslami İlimler Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Nevfel BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TUNÇ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Aysel SARICAOĞLU AYGAN

Dr. Öğr. Üyesi Fethullah BAYRAKTAR
Yabancı Diller Fakültesi
Hukuk Fakültesi
 
 
Murat AKTEPE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

(Raportör)

 

 

Eğitim Komisyonu ile İlgili Bağlantılar

*Bologna Bilgi Girişi Kılavuzu

*Lisans Programı Açma Ölçütleri ( Mevcut Bölümlere Lisans Programı Açarak Öğrenci Alınması İçin Ölçütler ve Başvuru Formatı )

*Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

*Doktora Programı Açma Ölçütleri

*Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları

*Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları

*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

*Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ABAYS üzerinden yapılacak (Lisans, Lisansüstü program açma, Anabilim Dalı açma ) başvurular için matbu formlar

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.