Skip to main content

STAKEHOLDER LIST

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PAYDAŞ LİSTESİ

PAYDAŞ İSMİ İÇ/DIŞ PAYDAŞ KANITLAR
ASBÜ Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müd. İç/Dış Öğrencilere ait kararlar ve eğitim-öğretim süreci, kurum dışı iş ve işlemler
ASBÜ Enstitü Müdürlükleri İç/Dış Öğrencilere ait kararlar ve eğitim-öğretim süreci, kurum dışı iş ve işlemler
ASBÜ Bilgi İşlem D.Başk İç/Dış Bilgi sistemleri, bakım sözleşmeleri, bilişim sistemleri ve entegrasyonları
ASBÜ Sağlık Kültür ve Spor D.Başk İç/Dış Öğrenci özlük işlemleri ve istatistiki veriler.
ASBÜ Strateji D.Başk İç/Dış Öğrenci sayıları, stratejik plan izleme değerlendirme raporları, istatistiki veriler.
ASBÜ Personel D.Başk İç/Dış Akademik personel özlük bilgileri ve akademik bilgi sistemi işlemleri
ASBÜ İdari ve Mali İşler D.Başk İç/Dış Satın alma ve taşınır iş ve işlemleri
Öğrenci İç Öğrenci hizmetleri ve eğitim-öğretim süreçlerine dair tüm işlemler
Öğrenci İşleri İdari personel İç Şube Müdürlükleri görev tanımına dair tüm süreçleri
Akademik personel Dış Öğrenci bilgi Sistemi akademik kullanıcı işlemleri ve tüm OBS süreci
YÖK Dış Yükseköğretim mevzuat işlemleri, lisans-lisansüstü program açma, ABAYS işlemleri, YÖKSİS işlemleri ve süreçleri, YÖK Bursları.
Mezunlar Dış Diploma ek işlemleri, kariyer işlemleri
Bakanlıklar Dış Denklik, Ceza ve öğrenci özlük işlemleri
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış Uluslararası Öğrencilerin tüm kayutve ikamet süreçleri.
Üniversiteler Dış Öğrencilere ait eğitim-öğretim ve öğrenci hizmetleri ve özlük işlemlerine dair tüm süreçler
C. başkanlığı Strateji ve Bütçe Başk Dış Cari Maliyet ve katkı paylarının belirlenmesi ve dönemlik raporlamalar.
Sayıştay Dış Mali denetimler.
ÖSYM  Dış ÖSYS sınavları, kılavuz işlemleri, e-kılavuz bilgileri ve ilanı, kayıt işlemleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Dış Özlük ve sigorta süreçleri
TÜBİTAK-TÜBA Dış Öğrencilere ait proje yazışmaları ve bilgilendirmeler.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü  Dış Öğrenci KYK burs ve yurt durumları, takibi ve öğrenci bilgi sistemine aktarımı.

We use cookies to ensure you get the most of our services

By using asbu.edu.tr, you are consenting to the use of cookies.